Uitslag en vervolgtraject

Veruit de meeste zwangeren (95%) ontvangen een gunstige uitslag na prenatale screening (13 weken echo en/of 20-weken echo). 

13 en 20-Weken echo
Als u een ongunstige uitslag van de 13 of 20-weken echo ontvangt, wordt dit na vervolgonderzoek meestal (80%) bevestigd. De gevolgen van een bevestigde afwijking zijn sterk afhankelijk van de aard en ernst van de afwijking. Sommige afwijkingen resulteren in een kind dat levenslang extra zorg nodig zal hebben, terwijl andere operatief geheel verholpen kunnen worden of zelfs vanzelf verdwijnen.

Keuze na ongunstige uitslag
Deze percentages betekenen echter niets meer wanneer u diegene blijkt te zijn die te maken krijgt met een ongunstige uitslag. Een dergelijk bericht kan veel verwarring, verdriet en verslagenheid te weeg brengen. Toch wordt u op dat moment gevraagd om over eventueel vervolgonderzoek te beslissen. Aarzel niet om via uw verloskundige, huisarts of medisch specialist om professionele steun te vragen. Besef ook dat de uiteindelijke beslissing altijd bij uzelf ligt.