headerImage

Tarieven 2021

Wij hanteren de tarieven zoals die jaarlijks voor vrije beroepsbeoefenaren worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Combinatietest

Het tarief is vastgesteld op € 186,63 voor het eerste kind en € 112,40 voor ieder volgende kindje (als u zwanger bent van een meerling). De kosten voor de combinatietest worden NIET VERGOED in het basispakket met uitzondering wanneer u een erkende indicatie heeft voor prenatale diagnostiek. Daarom wordt u ALTIJD gevraagd om aan het einde van de eerste afspraak het volledige bedrag te betalen (bij voorkeur via de PIN). U krijgt van ons een factuur mee.

Mocht u toch in aanmerking komen voor vergoeding van de combinatietest op basis van een erkende indicatie voor prenatale diagnostiek of een AANVULLENDE VERZEKERING (OHRA, CZ, Delta Lloyd), dan kunt u de meegekregen factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

1e Trimester SEO (13 weken echo - IMITAS studie)

Omdat de 1e trimester SEO in onderzoekverband wordt uitgevoerd zijn aan dit onderzoek geen kosten verbonden.

2e Trimester SEO (20 weken echo)

Het tarief is vastgesteld op € 162,31 voor het eerste kind en € 162,31 voor ieder volgende kindje (als u zwanger bent van een meerling). De kosten voor de 20-weken echo vallen onder het basispakket en worden door ons  rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Als u gewoon in Nederland verzekerd bent, hoeft u dus niets zelf te betalen.