headerImage

Tarieven 2018

Wij hanteren de tarieven zoals die jaarlijks voor de vrije beroepsbeoefenaren (=verloskundigen & echoscopisten) worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Combinatietest

Het tarief is vastgesteld op € 170,13 voor het eerste kind en € 103,11 voor ieder volgende kindje (als u zwanger bent van een meerling). De kosten voor de combinatietest worden NIET VERGOED in het basispakket en worden dus bijna nooit vergoed door uw zorgverzekeraar. Daarom wordt u ALTIJD gevraagd om aan het einde van de eerste afspraak het volledige bedrag te betalen (bij voorkeur via de PIN). U krijgt van ons een factuur mee.

Mocht u toch in aanmerking komen voor vergoeding van de combinatietest op basis van een MEDISCHE REDEN (een eerder kind met Down-, Edwards- of Patausyndroom) of een AANVULLENDE VERZEKERING (OHRA, CZ, Delta Lloyd), dan kunt u de meegekregen factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

20-Weken echo
Het tarief is vastgesteld op € 148,89 voor het eerste kind en € 148,89  voor ieder volgende kindje (als u zwanger bent van een meerling). De kosten voor de 20-weken echo vallen onder het basispakket en worden door ons  rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Als u gewoon in Nederland verzekerd bent, hoeft u dus niets zelf te betalen.