Peridos

Als u deelneemt aan prenatale screening (combinatietest, NIPT of 20-weken echo) worden uw gegevens automatisch opgenomen in een landelijke database |Peridos|, die bedoeld is om de kwaliteit van de prenatale screening te bewaken en verder te optimaliseren.

Als u NIET wilt dat uw gegevens worden opgenomen in Peridos, kunt u dit bij uw verloskundige zorgverlener aangeven tijdens het informatiegesprek waarin uitleg wordt geven over de prenatale screening.

Meer informatie over Peridos vind u via de link: Peridos

 
Privacy & Peridos