Peridos

Als u deelneemt aan prenatale screening (combinatietest, NIPT of 20-weken echo) worden uw gegevens automatisch opgenomen in een landelijke database (Peridos), die bedoeld is om de kwaliteit van de prenatale screening te bewaken en verder te optimaliseren.

Als u NIET wilt dat uw gegevens worden opgenomen in Peridos, kunt u dit bij uw verloskundige zorgverlener aangeven tijdens het informatiegesprek waarin zij uitleg geven over de prenatale screening.

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de folders "Combinatietest" en "Structureel Echoscopisch Onderzoek" met betrekking tot het gebruik van uw gegevens in Peridos als u ergens in Nederland deelneemt aan prenatale screening:

"Als u besluit deel te nemen aan de screening worden uw gegevens gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen en eventueel een behandeling aan te bieden en om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. Die gegevens worden vastgelegd in uw eigen zorgdossier en in een databank genaamd Peridos. Dit is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Maar alleen zorgaanbieders die bij uw screening betrokken zijn, kunnen uw gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om uw privacy te waarborgen.

Ook het Regionaal Centrum kan indien noodzakelijk bij de gegevens in Peridos. Het Regionaal Centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen.

Het Regionaal Centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken.
Uw zorgverlener kan u meer informatie geven over de bescherming van uw gegevens. Als u dit wilt, kunnen na afloop van de screening uw persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen uw verloskundig zorgverlener. 

Anderen dan uw zorgaanbieders en het Regionaal Centrum kunnen niet bij uw persoonlijke gegevens. Voor statistieken, bijvoorbeeld hoeveel zwangeren van de prenatale screening gebruik maken, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot u als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen. Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Wetenschappelijk onderzoek vindt uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Indien uw gegevens toch noodzakelijk zijn voor het wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming worden gevraagd. Uiteraard heeft uw beslissing geen enkele invloed op de manier waarop u voor, tijdens of na de screening wordt behandeld."

 
Privacy & Peridos