headerImage

Vervolgonderzoek

Wanneer uit een echoscopisch onderzoek blijkt dat er verder onderzoek nodig is om een eventuele afwijking uit te sluiten of te bevestigen, kunt u in overleg met uw verloskundige worden doorverwezen voor vervolgonderzoek in een academisch centrum. 

Combinatietest
Als u een ongunstige uitslag van de combinatietest heeft ontvangen, kunt u kiezen om wel of geen vervolgonderzoek uit te laten voeren. Als u ervoor kiest om vervolgonderzoek (NIPTvlokkentestvruchtwaterpunctie) uit te voeren, zijn de mogelijkheden afhankelijk van uw zwangerschapsduur, echoscopische bevindingen (NIPT wordt niet aangeboden bij een nekplooi > 3.5 mm) en uw persoonlijke voorkeur.

Meer informatie over vlokkentest en vruchtwaterpunctie kunt u hier (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam) en hier (Leids Universitair Medisch Centrum) vinden.

20-Weken echo

Als u een ongunstige uitslag van 20-weken echo heeft ontvangen, krijgt u Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO) in een academisch centrum aangeboden. Soms is het daarbij ook noodzakelijk om een vruchtwaterpunctie te verrichten om een chromosoomafwijking uit te sluiten.