Missie en visie

BovenMaas wil in nauwe samenwerking met verloskundigen op een toonaangevende wijze prenatale screening en echoscopie verzorgen. Er wordt naar gestreefd een expertise centrum te zijn op het gebied van prenatale echoscopie met nadruk op excellente kwaliteit en schakel in de zorgketen rondom zwangerschap en geboorte. 
 
De nieuwste ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en zo mogelijk toegepast. Naast het uitvoeren van echoscopisch onderzoek ziet BovenMaas prenataal het bieden van inhoudelijke ondersteuning bij risicoselectie aan verloskundigen in de eerste lijn als een belangrijke taak. Daarbij is de dienstverlening aan de zwangere cliënten laagdrempelig en persoonlijk. 

Voorlichting en risicoselectie zijn verankerd in het takenpakket van de verloskundige. BovenMaas prenataal biedt verloskundigen scholing en hands-on training in de echografie en ontwikkelt innovatieve toepassingen op het gebied van ondersteunende ICT. Steekwoorden in de samenwerking met de eerste lijn zijn openheid, goede communicatie, veiligheid en betrokkenheid.