Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over? We stellen het op prijs als u dit eerst met ons bespreekt. Als we op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen we proberen om hier iets aan te doen. U kunt uw klacht schriftelijk melden via email (info@bovenmaasprenataal.com) of per post (BovenMaas prenataal, t.a.v. M. Commijs, Floris Burgwal 183, 2907 PE Capelle a/d IJssel). U wordt dan door ons gebeld om de klacht verder te bespreken. 

Als uw klacht hiermee niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van het CBKZ (https://klachtverloskunde.nl). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt u graag verder met ondersteuning en advies.