headerImage

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over het onderzoek of over de echoscopist, kunt u dit het beste direct met de betrokkene bespreken. Als dat niet mogelijk is of als uw klacht hiermee niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht via de praktijkassistente melden (010-7370274). Uw klacht wordt dan geregistreerd in ons kwaliteitmanagementsysteem en u wordt altijd teruggebeld door onze kwaliteitsmedewerker. Deze zal de klacht verder met u te bespreken.

Als u prijs stelt op een persoonlijk gesprek wordt er een gesprek geregeld met de betreffende persoon en de kwaliteits-medewerker van BovenMaas prenataal. Als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de  Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Na de uitspraak van de Klachtencommissie blijft het altijd mogelijk zich te wenden tot een rechterlijke instantie, bijvoorbeeld het Medische Tuchtcollege.