Historie en toekomst

BovenMaas prenataal werd 1 juni 2005 opgericht. Het prenataal screeningscentrum is ontstaan vanuit de samenwerking van de verloskundige praktijken welke verenigd zijn in de stichting BovenMaas. Aanvankelijk richtte de organisatie zich vooral op de combinatietest. Nadat het 20-weken structureel echoscopisch onderzoek in de basiszorg werd opgenomen, is het in absolute aantallen één van de hoofdtaken van BovenMaas prenataal geworden. 

Op 4 juni 2008 reikte Margriet Weide, toenmalig projectleider prenatale screening van de KNOV het ISO 9001:2000 certificaat aan BovenMaas prenataal uit. BovenMaas prenataal is hiermee het eerste eerstelijns screeningscentrum in Nederland met een ISO certificering. Inmiddels wordt er op zes locaties in de regio Rijnmond, drie locaties in Den Haag en op een locatie in Zoetermeer prenataal onderzoek verricht en is er een vaste verwijzing vanuit ongeveer achttien verloskundige praktijken.

BovenMaas prenataal zal de komende jaren het werkgebied vergroten en samenwerking zoeken met andere eerstelijns screeningcentra. Een eerste stap in die richting werd gezet door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met het huisartsen laboratorium SHL in Breda met als doel het delen van expertise en strategische samenwerking.