NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test)

De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies (TRIDENT-1 en TRIDENT-2).

Ongeveer 2% van de zwangeren komt niet in aanmerking voor de TRIDENT-studies. Vaak is het in zo'n geval nog wel mogelijk om een combinatietest uit te laten voeren. Meer informatie over de NIPT kunt u hier vinden.