Eén- of meerling

 
Van alle zwangerschappen is ongeveer 2% een meerling-zwangerschap. De kans op een meerlingzwangerschap is iets hoger na een na een vruchtbaarheidsbehandeling. Een meerlingzwangerschap kan ontstaan:

  • door de bevruchting van twee of meer eicellen;
  • door de splitsing van een bevruchte eicel.

Ongeveer tweederde van de tweelingen ontstaan door bevruch-ting van twee verschillende eicellen door twee verschillende zaadcellen (twee-eiige of dizygote tweeling genoemd). Twee-eiige tweelingen zijn twee genetisch verschillende individuen. Twee-eiige tweelingen lijken qua uiterlijk evenveel op elkaar als broers en zussen van dezelfde ouders. Zo kan dus de ene helft van de tweeling een jongen zijn, terwijl de andere helft meisje is.

Ongeveer eenderde van de tweelingen ontstaan door splitsing van één enkele bevruchte eicel. Een dergelijke tweeling wordt een één-eiige of monozygote tweeling genoemd. Eén-eiige tweelingen zijn twee genetisch gelijke individuen. Eén-eiige tweelingen lijken qua uiterlijk vaak zoveel op elkaar, dat ze makkelijk met elkaar te verwarren zijn.