Privacy

BovenMaas prenataal B.V. verricht prenatale echoscopie na verwijzing door verloskundigen, huisartsen en gynaecologen. Om dat goed te kunnen doen, is het nodig om persoonsgegevens van u te verwerken.

We doen dit altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de privacywetgeving, ons interne privacybeleid en andere relevante wet- en regelgeving (zoals de WGBO, de WKKGZWet BIG, de Wmg, de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders, en de relevante richtlijnen van beroepsorganisaties zoals het KNMG, de KNOV, LHV en NVOG).

In de privacyverklaring beschrijven wij wie toegang heeft tot uw gegevens, welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij deze gegevens verwerken en welke rechten u daarbij heeft. De privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.

In het kort:
  • We vertellen u altijd wat we doen met uw gegevens;
  • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld;
  • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is;
  • Hoe privacygevoeliger de informatie over u, des te minder gebruik maken we van de gegevens;
  • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens;
  • We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken;
  • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegeven hebben verkregen;
  • We hebben maatregelen genomen om de uitoefening van uw rechten (o.a. op inzage en correctie) te faciliteren.

Klik hier voor de volledige privacyverklaring.