Verschillende liggingen

De verloskundige kan de ligging van uw baby meestal bepalen door met de hand aan uw buik te voelen. Het kan voorkomen dat dit niet lukt, bijvoorbeeld vanwege een dikke of te aangespannen buikwand. In dat geval kunt u verwezen worden voor een liggingsecho. De ligging is grofweg in te delen in hoofdligging, dwarsligging en stuitligging.

 

Hoofdligging             Dwarsligging                   Stuitligging