Liggingsecho

U kunt door de verloskundige of huisarts verwezen worden voor een liggingsecho wanneer er twijfel bestaat over de ligging van de baby. De geboorte met het hoofdje eerst is een geboorte met het laagste risico en geniet daarom sterk de voorkeur. Tijdens een liggingsecho wordt bepaald of de baby in hoofd-, stuit- of dwarsligging ligt. Als de baby in stuit- of dwarsligging blijkt te liggen, kan overwogen worden deze ligging te corrigeren tot een ligging van de baby met het hoofdje beneden (uitwendige versie) of te accepteren.

Een liggingsecho geeft geen garantie dat de baby in dezelfde positie blijft liggen als ten tijde van de echo. In een aantal gevallen veranderd de baby later alsnog spontaan van positie.

Meebrengen
1. Verwijzingsbrief  van uw verloskundige; 
2. Verzekeringspasje of het polisblad van uw zorgverzekeraar mee;
3. Wettelijk identiteitsbewijs (vanwege de wettelijke identificatieplicht).

Duur van het onderzoek
Een liggingsecho duurt ongeveer 20 minuten

Wat kost het?
Een overzicht van de alle kosten & vergoedingen van echo's kunt u hier vinden.