headerImage

Samenvatting

Bloedonderzoek vindt plaats:
 • Tijdens eerste onderzoek van de combinatietest;
 • Bij voorkeur tussen de negende en tiende zwangerschapsweek;
 • Vanaf de elfde zwangerschapsweek tijdens dezelfde afspraak als de nekplooimeting;
 • Resultaat van het bloedonderzoek is binnen een week te verwachten.

Echo onderzoek vindt plaats:
 • Tijdens tweede onderzoek van de combinatietest;
 • Rond de twaalfde zwangerschapsweek;
 • Het resultaat is direct bekend.

Uitslag van de combinatietest:
 • Geeft de kans op een baby met down-, edwards- en patausyndroom;
 • Wordt bepaald o.b.v. bloedonderzoek, nekplooimeting, leeftijd moeder en zwangerschapsduur;
 • Wordt berekend tijdens het tweede onderzoek van de combinatietest, tenzij:
 • De nekplooimeting en het bloedonderzoek tijdens dezelfde afspraak worden uitgevoerd.
  In dat geval ontvangen u en uw verloskundige de uitslag binnen een week schriftelijk
  (gunstige uitslag) of telefonisch (ongunstige uitslag).

Vervolgonderzoek vindt plaats:
 • In een academisch ziekenhuis;
 • Als u een ongunstige uitslag heeft ontvangen en verder onderzoek wenst;
 • Bestaat uit een maternaal bloedonderzoek (NIPT), vlokkentest of vruchtwaterpunctie;
 • Geeft meer zekerheid (NIPT) of een definitieve diagnose (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) over de aan- of afwezigheid van downsyndroom en andere chromosoom afwijkingen ;
 • Het resultaat van vervolgonderzoek is binnen twee weken te verwachten.