headerImage

Combinatietest

De combinatietest geeft een persoonlijke kansberekening op een zwangerschap van een baby met down- edwards of patausyndroom. Dit gebeurd door een berekening waarin de leeftijd van de moeder, de zwangerschapsduur, de concentratie van twee eiwitten in het bloed van de moeder en de dikte van de nekplooi van de baby worden gecombineerd gebruikt.

Uw echoscopist(e) moet zich volledig op u en het onderzoek kunnen concentreren. Vandaar dat wij u dan ook zeer dringend verzoeken maximaal TWEE andere personen en GEEN kinderen onder 6 jaar mee te nemen naar de echokamer. Wanneer u foto's of een film wilt maken, overleg dit dan eerst even met uw echoscopist(e).

Meebrengen
1. Verzekeringspasje of het polisblad van uw zorgverzekeraar mee;
2. Wettelijk identiteitsbewijs (vanwege de wettelijke identificatieplicht);
3. Verwijsbrief (indien aanwezig).

Duur van het onderzoek
De combinatietest bestaat bij voorkeur uit twee afspraken. De eerste afspraak vindt plaats rond de negende tot tiende zwangerschapsweek en duurt ongeveer 30 minuten. De tweede afspraak vindt plaats rond de twaalfde zwangerschapsweek en duurt ook ongeveer 30 minuten.

Het is ook mogelijk om de combinatietest in één keer uit te voeren. In dat geval vindt de afspraak plaats bij een zwangerschapsduur tussen 12 weken + 0 dagen en 13 weken + 6 dagen.

Wat kost het?
In 2017 is het tarief vastgesteld op €167,87 voor het eerste kind en € 102,24 voor ieder volgende kindje (als u zwanger bent van een meerling). De kosten voor de combinatietest worden NIET VERGOED in het basispakket en worden dus bijna nooit vergoed door uw zorgverzekeraar. Daarom wordt u ALTIJD gevraagd om aan het einde van de eerste afspraak het volledige bedrag te betalen (bij voorkeur via de PIN). U krijgt van ons een factuur mee.

Mocht u toch in aanmerking komen voor vergoeding van de combinatietest op basis van een MEDISCHE REDEN (een eerder kind met Down-, Edwards- of Patausyndroom) of een AANVULLENDE VERZEKERING (OHRA, CZ, Delta Lloyd), dan kunt u de meegekregen factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.