headerImage

Wat kunt u verwachten?

In Nederland wordt 3,7% van de kinderen geboren met een aangeboren afwijking. Met de  20-weken echo kunnen een aantal (maar zeker niet alle) ernstige aangeboren afwijkingen worden opgespoord. Het is niet mogelijk om alle aangeboren afwijkingen met 20-weken op te sporen, omdat niet alle afwijkingen bij deze zwangerschapsduur zichtbaar zijn en omdat er ook afwijkingen zijn die zich pas later in de zwangerschap ontwikkelen. 

Gelukkig geeft de uitslag van de 20-weken echo meestal geen enkele reden tot ongerustheid. In een enkel geval ontstaat er toch het vermoeden op een afwijking of wordt er een afwijking ontdekt. In dat geval is er een indicatie voor geavanceerd echoscopisch vervolgonderzoek (GUO) en wordt er soms ook een vruchtwaterpunctie aangeboden.

In het geval van een minder ernstige afwijking, kan deze in veel gevallen na de geboorte worden behandeld. In dat geval ontstaat er een indicatie voor specialistische verloskundige zorg. Dat betekent dat de zorg voor uw zwangerschap verder wordt overgenomen door een gynaecoloog. 

Wanneer er een ernstige, niet behandelbare afwijking wordt vastgesteld, kunt u voor de moeilijke keuze komen te staan over voortzetting van de zwangerschap. Bij zeer ernstige afwijkingen bestaat er tot een zwangerschapsduur van 24 weken de mogelijkheid om de zwangerschap af te breken. U beslist daarover ten alle tijde zelf.

Hoewel veel aangeboren afwijkingen met de  20-weken echo kunnen worden opgespoord, kunnen niet alle afwijkingen worden uitgesloten. Soms lukt het bijvoorbeeld door een ongunstige ligging van de baby niet om het onderzoek volledig uit te voeren. In dat geval wordt u op korte termijn uitgenodigd voor een tweede echo.

Voordat u voor een 20-weken echo kiest – en het eventueel daaruit voortvloeiende vervolgonderzoek - dient u uw eigen afwegingen te maken:
  • Hoe denkt u over een eventuele zwangerschapsafbreking als uw kind een ernstige aandoening blijkt te hebben?
  • Hoe staat u tegenover het risico van een miskraam als gevolg van een vruchtwaterpunctie?