headerImage

De uitslag

U krijgt de uitslag van de 20-weken echo direct na afloop van het onderzoek. De uitslag van de 20-weken echo is over het algemeen gunstig; aangeboren afwijkingen komen relatief weinig voor. Bij een klein aantal kinderen ontstaat de verdenking op een afwijking of wordt er een duidelijke afwijking gevonden. In dat geval, wordt u zo snel mogelijk doorverwezen voor een Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO).

Sommige afwijkingen verdwijnen tijdens de verdere ontwikkeling van de baby in het verloop van de zwangerschap. In dat geval wordt de ontwikkeling van de baby nauwgezet gevolgd.

Ernstige afwijkingen hebben vaak niet alleen voor de baby maar ook voor u grote gevolgen. In dat geval zal de medisch specialist u de eventuele (behandelings)opties met u bespreken en begeleiden in het maken van een keuze.