Beleid Coronavirus per 11 Mei 2020

Per 11 mei is er een versoepeling op de huidige Corona maatregelen toegestaan.

Deze versoepelingen geldt voor al onze echo-onderzoeken.

We vragen U om de volgende regels in acht te nemen.

  • Wanneer mogelijk kom alleen.
  • Het meenemen van één partner of één begeleider is toegestaan, mits deze op hetzelfde woonadres staat ingeschreven.
  • Het meenemen van kinderen is niet toegestaan.
  • Het meenemen van meerdere personen is niet toegestaan.


Voor uw en onze veiligheid vragen wij u om de nieuwe regels strikt na te leven. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de kans op besmetting zo klein mogelijk blijft en dat de versoepelende maatregelen gehandhaafd kunnen blijven. 

Heeft u vragen over uw situatie overleg met uw verloskundig hulpverlener of bel ons gerust.

Naast deze versoepelende maatregelen blijven ook onderstaande maatregelen nog steeds van kracht

  • Heeft u, uw partner of begeleider (huisgenoot) klachten zoals, neusverkoudheid, hoesten, niezen al dan niet met koorts (≥38 °C) en binnenkort een afspraak?  Neem telefonisch contact op met uw eigen verloskundige zorgverlener. Na overleg door uw zorgverlener met ons, kan zo nodig een nieuwe afspraak gepland worden.

  • Heeft u een afspraak voor de 20 weken echo (SEO) en zelf geen klachten, maar uw partner of begeleider (huisgenoot) wel, dan kan het onderzoek niet uitgesteld worden.

  • Wij hebben de tijdsintervallen tussen de onderzoeken verruimd, om contact met andere bezoekers in de wachtruimte zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen u uitdrukkelijk om zich aan de 1,5 m regel te houden.

  • Om het onderzoek niet langer te laten duren dan noodzakelijk, kan het onderzoek korter duren dan u verwacht. Wij verzekeren u dat het onderzoek kwalitatief goed zal worden uitgevoerd.

  • Heeft u géén klachten zoals hoesten, niezen zonder koorts, maar heeft u contact gehad met een bewezen coronavirus besmette persoon: Neem telefonisch contact op met uw eigen verloskundige zorgverlener en overleg of het echo-onderzoek uitgesteld kan worden.

  • Als voorzorgsmaatregel geven onze medewerkers geen hand als begroeting en vragen wij u bij binnenkomst de handen te desinfecteren met handalcohol. Ook dragen onze medewerkers handschoenen en een chirurgisch mondmasker tijdens het echo-onderzoek om "stille overdracht" van het Covid-19 virus, zoveel mogelijk te voorkomen. Wij treffen zorgvuldige hygiënische maatregelen.

Wij vertrouwen op uw medewerking en uw begrip om gezamenlijk zorg te dragen voor een veilige omgeving voor uzelf, uw partner, onze overige cliënten en medewerkers.

 Wij danken u voor uw begrip!

Team Bovenmaas Prenataal