Beleid Coronavirus April 2020

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van de overheid en de adviezen van de betrokken beroepsorganisaties is  BovenMaas prenataal genoodzaakt extra voorzorgsmaatregelen te treffen om de continuïteit van onze zorg te kunnen blijven waarborgen.


Heeft u binnenkort een afspraak bij BovenMaas prenataal, dan graag uw aandacht voor het volgende:


  • Heeft u klachten zoals, neusverkoudheid, hoesten, niezen al dan niet met koorts (≥38 °C) en binnenkort een afspraak bij Echocentrum BovenMaas prenataal?  Neem telefonisch contact op met uw eigen verloskundige zorgverlener voor verdere instructie. 

  • Wij vragen u dringend om alléén naar het echo-onderzoek te komen. Wij realiseren ons terdege dat dit niet prettig is, maar de huidige situatie dwingt ons om deze maatregel te nemen in het belang van ieders gezondheid. Overleg met uw verloskundig hulpverlener wanneer u van mening bent dat alléén komen voor u niet mogelijk is. Wij kunnen dan met elkaar in overleg treden om deze situatie op te lossen. Wij zullen u zoveel mogelijk beeldmateriaal meegeven!

  • Wij hebben de tijdsintervallen tussen de onderzoeken verruimd, om contact met andere bezoekers in de wachtruimte zoveel mogelijk te beperken. In geval dat u toch andere bezoekers in de wachtruimte treft, vragen wij gepaste afstand te nemen.

  • Om het onderzoek niet langer te laten duren dan noodzakelijk, kan het onderzoek korter duren dan u verwacht. Wij verzekeren u dat het onderzoek kwalitatief goed zal worden uitgevoerd.

  • Heeft u géén klachten zoals hoesten, niezen zonder koorts, maar bent u in een land/regio geweest met wijdverspreide transmissie, of heeft u contact gehad met een bewezen coronavirus besmette persoon: Neem telefonisch contact op met uw eigen verloskundige zorgverlener voor verdere instructie. 


  • Als voorzorgsmaatregel geven onze medewerkers geen hand als begroeting en vragen wij u bij binnenkomst de handen te desinfecteren met handalcohol. Ook dragen onze medewerkers / medewerksters handschoenen en een chirurgisch mondmasker tijdens het echo-onderzoek om "stille overdracht" van het Covid-19 virus, zoveel mogelijk te voorkomen.


  Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip om gezamenlijk zorg te dragen voor een veilige omgeving voor voor uzelf, onze cliënten en medewerkers.

   Wij danken u voor uw begrip!


  Team Bovenmaas Prenataal