Geslaagd voor ISO-audit

16-04-2015

De jaarlijkse (her)certificering van de ISO is weer goed verlopen. Met name het verder uitwerking van de Preventieve Risico Analyse voor de combinatietest en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) werd goed ontvangen. Daarnaast worden sinds maart de echoscopisten zelf nog nauwer betrokken bij het kwaliteitsproces.  Alle echoscopisten worden nu periodiek ingeroosterd om  de opgeslagen echobeelden van een al uitgevoerde en gevalideerde SEO te beoordelen. Het doel hiervan is om een (nog) beter inzicht te geven in welke echobeelden voldoende zijn om ook achteraf tot een goede conclusie m.b.t. SEO te komen

Terug