headerImage

Wijziging vergoeding

05-11-2014

Zoals al eerder aangekondigd, heeft de minister nu definitief besloten dat de combinatietest met ingang van 1-1-2015 ook niet meer vergoed wordt voor vrouwen van boven de 36 jaar (zie brief).

Alleen vrouwen die een combinatietest hebben ondergaan met een ‘hoog risico’ uitslag (= 1 op 200 of hoger) hebben recht op vergoeding van de NIPT. De vergoeding loopt via het Zvw (Zorgverzekeringswet) en daarom dient de zwangere rekening te houden met het 'eigen risico’. Voor vrouwen die een medische indicatie hebben, bijvoorbeeld omdat zij eerder een kind met een chromosomale afwijking hebben gekregen, geldt dat zij het recht behouden op vergoeding van de combinatietest.

Vrouwen van 36 jaar en ouder en zonder medische indicatie hebben tevens geen directe toegang meer tot de NIPT en invasieve diagnostiek als zij niet eerst een combinatietest hebben ondergaan (waarvan de uitslag ‘positief’ was).

Terug